Replika původní scény Shakespearova divadla s původními prostorovými parametry hlediště byla realizovaná novou technologií na Pražském výstavišti. Celou arénu hlediště tvoří celodřevěná stavebnicová konstrukce sestavená z dílčích konstrukčních dílců. Technologii výroby jednotlivých dílů tvoří systém dřevěné spojované konstrukce se styčníkovými deskami (systém MiTek). Hlavní konstrukční prvek tvoří příčný dvoulodní třípodlažní rám se speciálním vnitřním uspořádáním dílčích prutů. Nosné rámy zajišťují stabilitu konstrukce ve své rovině. Nosné rámy jsou v úrovních rámových příčlí vzájemně spřaženy systémem vaznic, které současně nesou podlahové konstrukce jednotlivých podlaží. Sloupy rámů jsou propojeny prvky zábradlí, které jsou konstruovány jako rovnopasý příhradový nosník. Zábradlové prvky tedy působí jako ztužidla zajišťující stabilitu sloupů rámů v rovině kolmé na vlastní rovinu rámu. Podlahy a průchody hledištěm jsou diagonálně zabedněny prkny tl. 24 mm. Zastřešení hlediště tvoří systém dřevěných pultových vazníků se sklonem 15°, uložených na nosných rámech nebo vaznicích. Střešní rovina je zabedněna prkny tl. 24 mm. Hlavní nosnou konstrukci jeviště tvoří prostorová příhradová deska o půdorysných rozměrech 12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) x 12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) svařená z ocelových čtvercových trubek. Tato deska je vysutá na čtyřech sloupech. Prostorová příhradovina nese dřevěný dvouvrstvý rošt z fošen tl. 52 mm shodných půdorysných rozměrů, na který je proveden záklop z prken tl. 24 mm

Máte zájem o naše služby?

Líbí se vám naše práce a chcete podobné řešení? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.