Dřevostavby se stále více prosazují na stavebním trhu nejen pro nosné konstrukce objektů rodinného stavitelství, ale také jako nosné konstrukce objektů sportovních a průmyslových hal, jízdáren, apod. Dřevostavbou je i těžký dřevěný skelet, který by mohl proniknout na stavební trh jako alternativa železobetonu nebo oceli. Dřevostavby vykazují velmi vysokou konstrukční variabilitu a dále velmi nízkou energetickou spotřebu při jejich výrobě. Jsou také snadno recyklovatelné. Proto jsou dřevostavby vysoce ekologickým konstrukčním systémem. Poskytujeme služby od projektu dřevostavby až po její konstrukci.

Dům v Oboře  RD v Horní Malé Úpě

Dřevostavby od Kasper CZ - lehký skelet

Konstrukční systém lehkého dřevěného skeletu (systém two x four) společně s konstrukčními příhradovými prvky vyrobenými technologií styčníkové desky nebo s prvky s klasicky vázanou konstrukcí nabízí ideální podmínky pro návrh nízkoenergetických (pasivních) objektů s vynikajícími enviromentálními parametry celého objektu.

 
Použití u námi vyráběných dřevostaveb

 • rodinné a bytové vícepodlažní domy
 • administrativní a občanské budovy 
 • mobilní konstrukce, mobilní dřevostavby
 • nízkoenergetické dřevostavby

 
Výhody dřevostaveb s lehkým skeletem

 • detailní komplexní návrh konstrukce ve 3D za použití vysoce specializovaného software pro dřevostavby SEMA
 • volitelný druh nosného plášťového materiálu kostry panelu, např. desky OSB, sádrovláknité desky atd., které jsou vždy umístěny v souladu s navrženou skladbou stěny. 
 • lehký skelet je možné navrhnout i bez deskových ztužujících prvků, které primárně zajišťují smykovou tuhost stěny, a to za pomoci styčníkových desek s prolisovanými trny
 • společnost KASPER CZ s.r.o. nabízí celodřevěný nosný systém pro pasivní domy, který je průmyslově chráněn užitným vzorem č. 20697
 • statická spolehlivost 
 • nízká hmotnost 
 • dispoziční variabilita 
 • konstrukce vhodná pro nízkoenergetické a pasivní objekty 
 • příznivá cena
 • vysoká míra prefabrikace 
 • rychlá montáž bez závislosti na ročním období 
 • ekologický výrobek 
 • kvalitní technický servis

 
Firma je držitelem certifikátu pro statický návrh a výrobu nosné dřevěné kostry prefabrikovaných panelů s opláštěním dle požadavků generálního projektanta, který zodpovídá (kromě statiky) za návrh a posudek celého souvrství sendvičové konstrukce.
 
 

Dřevostavby od Kasper CZ - těžký skelet


Tradiční skeletová stavba s hrázděným zdivem je již po několik staletí známým systémem, který v současné době za podpory kvalitního software pro návrh dřevěných konstrukcí společně s CNC obráběcími centry nabízí možnosti pro znovuzrození této technologie v ČR.
Moderní systémy těžkých dřevěných skeletů, které jsou převážně spojovány ocelovými styčníkovými prvky, mají největší potenciál pro svůj rozvoj v oblasti vícepodlažní bytové výstavby. Společnost KASPER CZ s.r.o. se podílela na vývoji systému těžkého dřevěného skeletu, který byl řízen Doc. Ing. Vladimírem Bílkem, CSc., (OMNISYSTEM) a jeho kolektivem. Takováto konstrukce dřevostavby má následující využití.


Použití 

 • rodinné domy 
 • bytové domy do 8 podlaží 
 • administrativní a občanské budovy 
 • průmyslové stavby

 
Výhody dřevostaveb s těžkým skeletem

 • statická spolehlivost 
 • dispoziční variabilita 
 • princip 3E (energetická, ekologická a ekonomická úspora) 
 • detailní komplexní návrh konstrukcí na specializovaných softwarech ve 3D – SEMA + software SCIA, DLUBAL RSTAB a RX-TIMBER
 • kvalitní materiály (KVH, BSH, ocel, nerez) 
 • kvalitní výroba (CNC obráběcí centra pro dřevo i ocel) 
 • kvalitní technický servis 
 • kvalitní design s propracovanými detaily 
 • přírodní materiály

 

 

Nevíte si rady?

Kontaktujte zákaznickou linku

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin.

Telefon +420 499 827 300
Email podpora@kaspercz.cz

Jsme tu pro vás ...

... a vždy najdeme společné řešení