Jedná se o konstrukci dřevěných sbíjených vazníků se styčníkovou deskou. Valbová střecha s využitelným půdním prostorem pro odkládání sezónních věcí je ideálním řešením. Přesah dolního pasu vytvoří jednoduše podklad pro následné podbití římsy. Terasu domku doplňuje pohledová vaznice – profilu Duo, Trio Si.

Projekt byl vytvořen pod taktovkou mladého architekta Ing. arch. Jaroslava Voceďálka.

Realizaci si můžete prohlédnout v našich referencích