V polském městě Bytom byla koncem srpna otevřena originálně řešená přírodní divadelní scéna. Dílo má připomínat šál ve větru. Autorem návrhu je polský architekt Łukasz Pluta z ateliéru Plus 8, konstrukční a statický návrh dřevěné konstrukce navrhl Ing. Zbyněk Šrůtek z ateliéru Timberdesign a celou konstrukci provedla společnost KASPER Polska Sp. z o.o., pobočka KASPER CZ z Trutnova.

Nový amfiteátr v Bytomi byl postaven na původním místě staré „koncertní mušle“.  Architekti se u nového projektu snažili navázat na předchozí design koncertních prostor.  „Mluvíme o vzdušné střešní konstrukci, která formálně působí dojmem, že velký pevný blok se volně vznáší nad scénou.“ vysvětlil Łukasz Pluta.

„Ze stavebně-technického hlediska je stavba amfiteátru rozdělena na dvě části - hlavní scénu a zázemí, které jsou vzájemně geometricky provázané prostorovým tvarem zastřešení, který dává stavbě výjimečný charakter.“ říká Ing. Zbyněk Šrůtek a dodává: „Statický model konstrukce byl vytvořen v software RFEM od firmy DLUBAL, ve kterém byly zohledněny veškeré nelinearity prvků a charakteristik podloží. Konstrukční prvky byly modelovány v programu pro dřevostavby SEMA.“

Zakřivená střešní konstrukce hlavní scény je tvořena 10 ks tvarově odlišných podélných rámů z lepeného lamelového dřeva, z boční strany kloubově připojených na železobetonové opěrné stěny. Rámy tloušťky 100 mm s proměnným průřezem po jejich délce (600 – 1030 mm) a vzepětím (3700 – 6450 mm) překlenují v podélném směru vzdálenost 18m a v příčném směru jsou rozmístěné v roztečích 1,2 m. Rámy v příčném a podélném směru mají čtvercové kazetové uspořádání a jsou doplněné o dřevěný diagonální ztužující systém konstrukce, zajišťující stabilitu v příčném směru. Veškeré konstrukční uspořádání prvků a především jejich spojů byly navrženy s maximálním důrazem na estetickou čistotu celku.

Some description

Konstrukce stěn v zázemí divadelní scény (šatny) je navržena v systému „two x four“ s konstrukční sádrovláknitou deskou fermacell. Konstrukce střechy je v této části řešena v kombinaci dvou technologií. Ve viditelné části je navržen stejný systém jako u hlavní scény, tj. prvky z lepeného lamelového dřeva, v neviditelných místech je střešní konstrukce řešena z příhradových vazníků se styčníkovou deskou. „Jsem rád, že se mohla naše společnost podílet na tomto projektu. Myslím, že se amfiteátr povedl a bude velkou ozdobou městského parku v Bytomi.“ uvedl Ing. David Kasper výkonný ředitel KASPER CZ.  Nová scéna v Bytomi je již druhá stavba, která má podobný charakter a kterou firma KASPER CZ dělala. První byla replika scény Shakespearova divadla na Výstavišti v pražských Holešovicích známé pod jménem Divadlo Globe 99.

Globe 99 v sekci Reference