Fota z montáže a provozu detektoru kovů na manipulační lince silné kulatiny. KASPER CZ s.r.o. dodával dřevěnou kostru dopravníku u cívky, kde nesmí být přítomen žádný kov. Konstrukce byla spojena jasanovými kolíky a plastové koryto bylo připevněno silonovými kolíky s hlavou.